Nieuws

Open consultatie Informatiestandaard Medicatieproces

19 december 2018

Vanaf 13 december 2018 staat de Informatiestandaard Medicatieproces (MP 9.0.x) open voor consultatie. Reageren op deze open consultatie is mogelijk tot en met 1 februari 2019.

pillen medicijnen en een thermometer

Betere uitwisseling van medicatiegegevens met Informatiestandaard Medicatieproces

Jaarlijks belanden zo’n 27.000 patiënten in het ziekenhuis vanwege onnodige medicatiefouten. Om dit te voorkomen is goede elektronische vastlegging en uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners en met de patiënt essentieel. Het programma Medicatieproces heeft daarom een nieuwe informatiestandaard Medicatieproces (MP 9.0.x) ontwikkeld. Deze standaard wordt op dit moment getest in Proof of Concepts (PoC’s) en pilots. Daarnaast kan iedereen die wil meedenken reageren op deze open consultatie.

Doel open consultatie

Deze consultatie is gericht op het verkrijgen van meer inzicht in eventuele aandachtspunten bij de implementatie en in het gebruik van de Informatiestandaard Medicatieproces door zorgverleners. Ook vragen we aan partijen of de opname van de Informatiestandaard Medicatieproces in de basisinfrastructuur breed gedragen wordt.

Standaard Medicatieproces geeft invulling aan de Richtlijn Medicatiegegevens in de keten

De informatiestandaard Medicatieproces geeft invulling aan de richtlijn "Overdracht van medicatiegegevens in de keten" die op dit moment door de zorgbrede partijen wordt herzien. Daarbij spelen ook de reeds in gebruik zijnde informatiestandaarden voor lab gegevens (lab2zorg) en intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA) een rol.

Hoe kunt u reageren

Reacties op deze openbare consultatie zien wij graag tegemoet. U kunt tot 1 februari 2019 uw reactie mailen naar openconsultatiesinformatieberaadzorg@minvws.nl. Reacties komen beschikbaar op de website van het Informatieberaad.

Te reviewen documenten

Nieuwe Informatiestandaard Medicatieproces 9.0

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: