Nieuws

Opnieuw grote opbrengst masterclass Wetenschappelijk Onderzoek

16 juni 2014

'Niet alleen deelnemers, ook organisaties in de gehandicaptenzorg hebben veel profijt van de masterclass 'Wetenschappelijk onderzoek', aldus VGN-directeur Hans Schirmbeck tijdens de feestelijke afsluiting van de VGN-masterclass op vrijdag 13 juni. Met zichtbaar genoegen reikte hij aan alle dertien deelnemers hun certificaat uit en complimenteerde hij hen ermee dat ze er allemaal in zijn geslaagd om tijdig een onderzoeksvoorstel van goed niveau af te leveren.

Een aantal deelnemers aan de masterclass is inmiddels zelfs al een flink eind op weg met de uitvoering van hun onderzoek. Gezien de positieve evaluatie en de grote opbrengst heeft de VGN besloten om de masterclass ook in 2015-2016 aan te bieden

De opbrengst van de masterclass
Deelname aan de masterclass 'Wetenschappelijk onderzoek in de gehandicaptenzorg' is voor deelnemers interessant, omdat zij hun eigen deskundigheidsniveau verhogen. Hiervan profiteert ook het team waarvan ze op hun werkplek deel uitmaken.

Voor de organisatie is er op verschillende manieren opbrengst. Allereerst voor hun cliënten, want ieder project is er op gericht om vragen en/of problemen van hen op te lossen en om zo bij te dragen aan kwaliteit van leven. Daarnaast beschikt de organisatie over een onderzoeksplan en een toegeruste onderzoeker. Ook vormt de organisatie een betere gesprekspartner voor (externe) onderzoekers en zijn er nieuwe contacten met medewerkers van universiteiten, kennisinstituten en lectoraten. Bovendien er is spin-off op het terrein van HRM, namelijk gemotiveerde medewerkers die meer binding ervaren met de eigen organisatie. Tenslotte draagt de masterclass bij aan het onderzoeksbeleid van de VGN en aan de academisering van de gehandicaptensector.

Evaluatie van de masterclass
De deelnemers beoordelen de masterclass als zeer goed, met een rapportcijfer van een 8,2. Een van de deelnemers: Ik heb de masterclass als heel goed ervaren. Heerlijke dagen gehad, ook hard moeten werken,  maar wel altijd met heel veel plezier. Echt een aanrader voor mensen die de verbinding willen maken tussen wetenschap en dagelijkse praktijk. Het fijne is dat je als vervolgstap in je beroepsontwikkeling deze masterclass kunt volgen. Juist omdat het idee is vanuit het dagelijkse werk(veld) de wetenschap op te zoeken en met elkaar te verbinden in plaats van andersom.

Ook voor de beide hoofddocenten, dr. Joop Hoekman (Landelijk Kenniscentrum LVB) en dr. Sabina Kef (VU), is er veel waardering. De deelnemers noemden hen zeer kundig en enthousiast in het overbrengen van kennis zowel uit theorie als uit hun grote eigen onderzoekservaring.

De deelnemers
De groep had een zeer diverse samenstelling. Ze zijn afkomstig van de volgende organisaties: Ambiq, Amerpoort, Amsta, Driestroom, Gors, Interakt Contour, Koninklijke Visio, Middin, Radar, Talant/Reik,  De Trans. Hun functies waren onder meer gedragskundige, logopediste, manager en docent. Hun onderzoeksvoorstellen richtten zich onder meer op slikproblemen, sociale informatieverwerking bij LVG-ers, mensen met EMB, mensen met NAH en ouderen met verstandelijke beperkingen. 

Volgende editie
Wilt u binnen uw organisatie ook aan de slag met wetenschappelijk onderzoek? Op 1 september gaat de aanmelding voor de volgende editie van deze masterclass van start. Deze bestaat uit drie blokken van twee dagen, een slotdag en twee terugkomdagen.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten