Nieuws

Oproep VGN aan informateur: Laat gehandicapten meedoen in de samenleving

04 april 2017

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft in een brief aan informateur Schippers aandacht gevraagd voor een aantal punten die in een regeerakkoord niet mogen ontbreken. De voorstellen raken niet alleen de zorgparagraaf, maar het hele kabinetsbeleid. Voor de meeste van de voorstellen ligt een basis in de verkiezingsprogramma’s van de partijen die samen willen regeren.

De VGN ziet veel kansen voor een nieuw kabinet om het perspectief voor mensen met een beperking te verbeteren. Mochten ze daarbij zorg, ondersteuning of jeugdhulp nodig hebben, dan zijn zorgaanbieders daarvoor beschikbaar. Om het werk goed en tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten uit te voeren, is echter een aantal aanpassingen in de huidige wet- en regelgeving nodig en op een aantal terreinen gerichte investeringen.

Het gaat om de volgende punten:1. Mensen met een beperking doen mee in de samenleving
2. Er is een echt sociaal domein voor mensen met een beperking
3. Er is een persoonsvolgende Wet langdurige zorg die maatwerk mogelijk maakt
4. Noodzakelijke voorwaarden voor goede zorg en ondersteuning zijn vervuld
   - Reële budgetten die passen bij de zorgvraag
   - De administratieve lasten worden serieus aangepakt
   - Er is ruimte voor onderzoek, opleiding en innovatie
   - Een goed functionerende arbeidsmarkt

U vindt de brief aan de informateur in de bijlage.

Een  korte, maar vooral ook persoonlijke samenvatting van bovenstaande kunt u zien via onderstaande uitnodiging die wij samen met Yangdan, Maurits, Marion en haar zoontje Bram, aan Kamerleden hebben gestuurd.

embed: https://youtu.be/NQUKLzuR2Us

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: