Nieuws

Oproep: vul vragenlijst in over richtlijn probleemgedrag

14 juli 2022

VGN, NVAVG, BPSW, V&VN, NIP, NVO en KansPlus werken samen om de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag te verbeteren. Hiervoor willen we zicht krijgen op het toepassen van het eerste deel van de richtlijn Probleemgedrag en wat hiervoor nodig is. Daarom vragen we professionals en management om voor 22 juni een vragenlijst in te vullen.

Probleemgedrag

Achtergrond 

Zorginstituut Nederland heeft na een Zinnige zorg onderzoek in de gehandicaptenzorg in september 2021 een verbetersignalement uitgebracht over hoe de zorg voor mensen met probleemgedrag verbeterd kan worden. De  richtlijn Probleemgedrag biedt hiervoor handvatten. Met name geldt dat voor de eerste module, rond beeldvorming en diagnostiek. Want het aangepaste AAIDD-model voor beeldvorming en diagnostiek van probleemgedrag blijkt nog vrijwel onbekend onder zorgprofessionals en het wordt niet in zijn volle omvang toegepast. Ook blijkt in de zorgpraktijk sprake van onderdiagnostiek.

Als onderdeel van de verbeteracties zetten VGN, beroepsverenigingen NVAVG, BPSW, V&VN, NIP, NVO en KansPlus nu een vragenlijst breed uit onder zorgprofessionals en zorgaanbieders. Er is ook een aparte vragenlijst opgesteld voor cliënten/naasten. Doel is meer inzicht te krijgen in de toepassing van de module beeldvorming en diagnostiek en wat hiervoor nodig is. Als vervolg op deze vragenlijst zal via enkele pilots bij zorgaanbieders worden ingezoomd op de vraag hoe de werkwijze van het breed en meervoudig kijken volgens ‘de geest van’ het aangepast AAIDD model in werkwijzen en/of binnen zorgorganisaties kan worden verankerd. Daarom vragen we aan het eind van de vragenlijst of u bereid bent aan deze pilot mee  te werken.  

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten