Nieuws

Overdracht Eliëzerhof: continuïteit van zorg

28 februari 2015

Dagactiviteitencentrum Eliëzerhof in Nunspeet is per 1 maart 2015 overgedragenaan Adullam. Dit is het resultaat van uitvoerig onderzoek door StichtingProtestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe (WZU Veluwe) en Stichting Zorg Adullam.

Uitgangspunt bij het onderzoek was het waarborgen van dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking op de Veluwe, met een reformatorische identiteit. Voor de huidige deelnemers blijft er veel hetzelfde: ze blijven op dezelfde locatie, onder dezelfde naam, met dezelfde medewerkers hun werk doen.

Vanuit alle betrokkenen in de samenleving van Nunspeet en omgeving is er grote waardering voor WZU Veluwe, die de afgelopen jaren Eliëzerhof binnen haar organisatie, die gericht is op christelijke zorg voor ouderen, heeft vormgegeven en ontwikkeld.

Eliëzerhof

Eliëzerhof, een goed geoutilleerd arbeidsmatig activiteitencentrum, heeft momenteel 20 deelnemers uit de regio Nunspeet. Zowel de deelnemers als de medewerkers van Eliëzerhof blijven werkzaam op deze locatie en gaan allen mee in de overdracht naar Adullam. De locatie blijft Eliëzerhof heten en wordt organisatorisch een dependance van het DAC Horstheim in Staphorst. Door de overdracht kan de identiteitsgebonden dagbesteding verder worden uitgebouwd binnen een organisatie die zich volledig richt op ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking.

Adullam Gehandicaptenzorg

Adullam is een groeiende identiteitsgeboden organisatie voor het bieden van gehandicaptenzorg. De Bijbel, samen met de Drie Formulieren van Enigheid, stempelt die identiteit en is het richtsnoer voor haar normen en waarden. Adullam verleent binnen 16 zorglocaties zorg aan ruim 400 zorgvragers. Ongeveer 15 personen vanuit de regio Noord Veluwe leren, werken of doen activiteiten op Adullam-locatie DAC Horstheim in Staphorst. In de toekomst wordt onderzocht of ook deze deelnemers op Eliëzerhof dagbesteding kunnen volgen.