Nieuws

Adullam participeert in Brede School Alblasserdam

15 juni 2015

De Brede School in één zin: een doorgaande leerlijn van 2 tot 12 jaar en de integratie van mensen met een verstandelijke beperking. Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg, ds. Joannes Beukelmanschool en Peuterspeelzaal Kiekeboe zijn positief over deze samenwerking.

De drie partijen kiezen voor samenwerking omdat de kernwoorden samenbrengen, integratie en samenwerking voor ons een maatschappelijke bagage betekenen die zowel kinderen in hun ontwikkeling als mensen met een beperking nodig hebben in de huidige samenleving. Op vrijdag 12 juni is de nieuwbouw in Alblasserdam officieel geopend. Als openingshandeling mochten kinderen en deelnemers een enorme puzzel leggen. De puzzel geeft de logo's weer van de drie participerende partijen.

Brede School: drie partijen

De Beukelmanschool werkt al langer samen met Peuterspeelzaal Kiekeboe. De Beukelmanschool hecht waarde aan het bestaan van de keuzemogelijkheid voor ouders van peuters (2,5 - 4 jaar) om hun kinderen twee dagdelen in de week op een peuterspeelzaal te doen die past bij hun identiteit. Met de komst van Peuterspeelzaal Kiekeboe is deze mogelijkheid geboden. Veel kinderen die naar deze peuterspeelzaal gaan, komen als ze ouder zijn op de Beukelmanschool. Zodoende is er dus een natuurlijke overgang tussen deze twee instellingen en dat komt de ontwikkeling van kinderen ten goede.

Wilgenheim, zoals de locatie van Adullam heet, participeert in de brede school zodat de deelnemers leven en werken terwijl zij niet geïsoleerd van de samenleving in een aparte gemeenschap staan, maar integreren in de samenleving. Bijvoorbeeld door het werken in de winkel Houtentiek. Juist deze mensen ervaren een grote verbondenheid met de achterban, die middels een samenwerking binnen een brede school praktisch gestalte kan krijgen.

Integratie

De kinderen die de school bezoeken leren met deze samenwerking om aandacht te hebben voor hun gehandicapte medemens en krijgen de waarde van het samenwerken met (anders begaafde) mensen bijgebracht. Kinderen leren daardoor de waarde van het er zijn voor ànderen en wat voor anderen te betekenen, ook als deze anders zijn dan zijzelf. Juist vanwege deze gedachte van integratie is het van belang om dit ook concreet voor kinderen zichtbaar te maken en in te vullen middels een inhoudelijke samenwerking binnen een brede school.Met dit prachtige gebouw verwachten wij een inspirerende samenwerking tussen de drie partijen!

Winkel Houtentiek zorgt voor integratie

Een belangrijke en laagdrempelige manier om de integratie te bevorderen is het bezoek aan de winkel Houtentiek van Wilgenheim. Zowel voor leerlingen en ouders van de school alsook voor de buurtbewoners is het een mooie gelegenheid om de deels zelfgemaakte (veelal houten) producten te kopen. Naast de deelnemers van het oude Wilgenheim, hebben hier een aantal nieuwe deelnemers een fijne en ruime werkplek gekregen. Ook is het zorgaanbod uitgebreid met belevingsgerichte activiteiten, aansluitend bij de behoefte van sommige deelnemers. Door de gegroeide omvang is er een toenemende behoefte aan arbeidsmatig werk. Deelnemers van Wilgenheim schenken koffie voor het onderwijzend personeel en voeren andere klusjes uit zoals kopieerwerk.

Voor meer foto's en een openings-magazine zie: https://www.adullamzorg.nl/nieuws/brede-school-alblasserdam-samenbrengen-integratie-en-samenwerking

Deze pagina is een onderdeel van: