Nieuws

De ouders van Ahmed hebben weer grip op hun leven

22 december 2014

Ahmed (3) was een rustige baby, die zich normaal leek te ontwikkelen. Tot hij naar de peuterspeelzaal ging. Hij werd agressief, huilde veel, maakte geen contact met andere kinderen en praatte vrijwel niet. Toen Stichting Vroeghulp werd ingeschakeld, kregen Ahmed en zijn ouders concrete hulp. Ahmed gaat nu naar een gespecialiseerd kinderdagcentrum en zijn ouders krijgen ondersteuning bij de opvoeding.

Ahmed kwam na een zwangerschap van 33 weken ter wereld via een keizersnede. Hij werd eerder gehaald omdat zijn hart te snel klopte. Hij lag twee maanden in het ziekenhuis vanwege hartproblemen. “Tot Ahmed naar de peuterspeelzaal ging, was zijn gedrag niet afwijkend”, vertelt zijn moeder Khadija. “Hij was een rustig, vrolijk kind. Op de peuterspeelzaal werd pas duidelijk dat Ahmed anders is dan andere kinderen. Hij werd druk, huilde veel, krabde andere kinderen en bonkte met zijn hoofd tegen de grond. Hij kon vrijwel niet praten en hij maakte geen contact met andere kinderen. Ook thuis werd hij steeds agressiever. We merkten dat hij de prikkels rond een uitstapje niet kon verwerken, hij kon niet tegen harde geluiden en we mochten hem niet zomaar aanraken. De situatie werd steeds moeilijker.”

Kinder- en jeugdpsychiatrie

De peuterspeelzaal vroeg het Centrum voor Jeugd en Gezin om Ahmed te observeren. Zij verwezen hem vervolgens door naar een organisatie voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Ahmed wilde echter niet meewerken aan de onderzoeken van het kinderexpertisecentrum van deze organisatie. Hij reageerde agressief, hij krabde de begeleiders en negeerde het programma. Zo kon er geen diagnose gesteld worden. De organisatie besloot te stoppen met het onderzoek en concludeerde dat Ahmed een ontwikkelingsachterstand en een vorm van autisme heeft. Maar omdat hij niet getest kan worden, was de precieze achtergrond niet helemaal duidelijk.

Passend onderwijs vinden

“De organisatie voor kinder- en jeugdpsychiatrie adviseerde ons om Stichting Vroeghulp in te schakelen”, zegt Khadija. “Het doel was om te achterhalen wat er precies met Ahmed aan de hand is en om een passend kinderdagverblijf te vinden. Want zijn peuterspeelzaal kon hem niet meer aan.” Ahmed werd besproken door het multidisciplinaire Team Vroeghulp, waarbij ook een revalidatiearts en de orthopedagoog van een zorgorganisatie voor mensen met een beperking aanwezig waren. Zij besloten dat Ahmed goed tot zijn recht zou komen bij een Kinderdagcentrum (KDC) voor kinderen met een verstandelijke beperking. Omdat de druk op zijn ouders te hoog was, werd hij daar met spoed geplaatst.  Ahmed gaat nu elke dag naar het KDC toe en er wordt planmatig gewerkt aan zijn ontwikkeling. Bovendien mag hij ook op zaterdag naar een speciale kinderopvang, om zijn ouders verder te ontlasten.

Concrete acties van Team Vroeghulp

De ouders krijgen thuis ondersteuning bij het omgaan met Ahmed en gaan bij MEE de oudercursus ‘Autisme en een verstandelijke beperking’ volgen. Khadija: “Het gaat goed bij het KDC, wij hebben meer lucht gekregen en we krijgen concrete handvatten om goed met Ahmed om te gaan. Dankzij de snelle acties van Team Vroeghulp en de coördinatie van de zorg hebben we weer grip op de situatie.”

Wilt u deze casus lezen in een PDF bestand, klik dan hier >>>

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: