Nieuws

Voorkomen dat Lotte anderen beschadigt

22 december 2014

Een bijzonder slim en knap meisje, met mooie bruine ogen. Dat is Lotte (5). Maar Lotte kan zonder enige aanleiding opeens gewelddadig worden. Dan doet ze anderen bewust pijn en lijkt haar persoonlijkheid compleet te veranderen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin verwees haar ouders door naar Integrale Vroeghulp, waar een multidisciplinair team bekijkt hoe Lotte’s agressie gestopt kan worden.

“Lotte was een felle baby die veel en hard huilde”, vertelt haar moeder Marieke. “Het was vroeg duidelijk dat Lotte slim is: toen ze anderhalf was kende ze al driehonderd woorden en ze heeft een grote fantasie.” Helaas heeft Lotte ook een andere kant. “Zonder enige aanleiding kan ze opeens agressief worden. Haar ogen worden leeg en emotieloos en ze krijgt een verwrongen uitdrukking op haar gezicht. Haar persoonlijkheid verandert compleet. Ze wordt echt gevaarlijk: ze slaat anderen met enorme kracht of komt met een voorwerp op ons af. Ze trekt haar zusje Ellis in bad onder water. Ze heeft een touw om de nek van een klasgenootje gebonden en de keel van haar zusje dichtgeknepen. Het vreemde is: ze lijkt er plezier in te hebben. Zodra we ingrijpen verandert ze weer in een lief meisje. Het is afschuwelijk om haar zo te zien en het komt elke dag een paar keer voor.”

Geen moreel besef
Lotte kan ook heel gemene dingen zeggen, zoals ‘ik zal blij zijn als je dood bent’. Marieke: “We betwijfelen of ze wel van ons houdt. We durven Lotte in elk geval geen seconde alleen te laten met Ellis. We zijn allemaal bang voor Lotte en we houden haar constant in de gaten. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. We zijn doodsbang dat ze iemand schade toebrengt of vermoordt, want ze lijkt geen moreel besef te hebben. We willen dat dit extreme gedrag stopt en we willen weten waar het vandaan komt.”

Multidisciplinair team
De peuterspeelzaal van Lotte zag dezelfde problemen en verwees haar door naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij schakelden direct Integrale Vroeghulp in. Het team Integrale Vroeghulp besprak de situatie van Lotte. Hierbij waren verschillende disciplines aanwezig, zoals een kinderrevalidatiearts, een kinderarts, een GZ-psychloog/orthopedagoog, Bureau Jeugdzorg en een jeugdarts van een instelling voor jeugdgezondheidszorg.

Medische en psychologische aanpak
“In onze families komen depressies en psychische problemen voor”, zegt Marieke. “Daarom is Lotte doorverwezen naar een kinderarts die gespecialiseerd is in erfelijkheid en ging ze naar de kinderneuroloog. Tegelijk heeft de kinderpsychiater van de GGZ onderzoek gedaan. Zij trokken de conclusie dat Lotte hoogbegaafd is en een vorm van autisme heeft. De onderzoeken worden nu voortgezet. Omdat we haar thuis niet meer aan kunnen en we meer rust nodig hebben, is Lotte op een Medisch Kinderdagverblijf geplaatst. Daar wordt aan haar gedragsproblemen gewerkt. Ook thuis hebben we meteen hulp en ondersteuning gekregen. We zijn erg blij met de ondersteuning van onze casemanager Integrale Vroeghulp en met de inzet van alle specialisten. We hopen dat Lotte dankzij deze hulp kan opgroeien tot een normaal en evenwichtig kind.”

Wilt u deze casus lezen in een PDF bestand, klik dan hier >>>

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: