Nieuws

Overgang Helpdesk Zorgaanbieders

15 mei 2017

Vanaf 1 april 2017 gaat de Helpdesk Zorgaanbieders over naar een ander plek. Zorgverleners en zorgaanbieders die ten gevolge van de Hervorming langdurige zorg vragen hebben over de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg kunnen zich vanaf 1 april 2017 wenden tot het Juiste Loket. Een initiatief van Per Saldo en Ieder(in) in opdracht van het ministerie van VWS. 

wlz

Voor vragen over de organisatie en financiering van palliatieve zorg is het Juiste Loket ook vanaf 1 april 2017 te benaderen. De medewerker van het Juiste Loket kan u bijvoorbeeld vertellen welke instantie verantwoordelijk is voor welke vorm van palliatieve zorg en hoe deze zorg wordt bekostigd. Ook kunt u knelpunten in de palliatieve zorg melden.

Het Juiste Loket biedt laagdrempelige, kosteloze dienstverlening aan en wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS. 

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Juiste Loket via meldpunt@juisteloket.nl en 030 - 789 78 78.

Noortje Smit lachend
Wil je meer weten?
Neem contact op met Noortje Smit