Fuserende zorgaanbieders eerder naar de NMa

Vanaf 1 januari 2008 gelden voor zorgaanbieders lagere omzetdrempels. Bij een fusie betrokken zorgaanbieders moeten hun plannen voortaan melden bij de NMa bij een gezamenlijke omzet van boven de 55 miljoen euro. Dit was 113 miljoen euro. Daarbij geldt dat twee of meer van de betrokken zorgaanbieders ieder afzonderlijk een in Nederland behaalde omzet moet hebben van meer dan 10 miljoen euro. Dit was 30 miljoen. De nieuwe omzetdrempels gelden voor zorgaanbieders die zorg leveren op grond van de AWBZ, de Zorgverzekeringswet of de huishoudelijke verzorging op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Om kleine zorgaanbieders te ontzien is er een derde grens gekomen. De fusieplannen moeten pas gemeld worden als tenminste twee van de betrokken zorgaanbieders ieder afzonderlijk meer dan 5,5 miljoen euro van de omzet uit zorgactiviteiten hebben behaald. De drempel van 5,5 miljoen (afzonderlijk) zorgomzet voorkomt dat kleine zorgaanbieders of aanbieders die maar voor een klein deel omzet uit zorgactiviteiten hebben onder de regels vallen. Ondernemingen die zowel zorg als andere economische activiteiten verrichten, vallen, als ze grens van 5,5 miljoen zorgomzet overschrijden ook onder de nieuwe regels. Net als onderaannemers. Ook buiten de zorg gegenereerde omzet dient meegerekend te worden bij het bepalen van de omzetdrempels. De nieuwe regels gelden voor 5 jaar. (bijlage besluit en toelichting).

Deze pagina is een onderdeel van