Nieuws

Overheid krijgt een quotum voor de banenafspraak

05 juli 2017

De werkgevers en de overheid hebben afgesproken om 125.000 banen te creëren voor mensen met beperkingen. In 2026 moet dit aantal extra banen zijn gerealiseerd. Jaarlijks wordt gemeten of er voldoende banen zijn bijgekomen. Voor de werkgevers is dit het geval. Met bijna 19.000 banen voldoen zij ruim aan de doelstelling voor 2016 van 14.000 banen. Bij de overheid zijn in 2016 echter veel te weinig banen bijgekomen voor mensen met beperkingen. In plaats van de vereiste 6.500 banen zijn bij de overheid maar 3.600 banen gerealiseerd. Daarom heeft Jetta Kleinsma besloten om de Quotumregeling voor de overheid in te stellen.

“Er is in de laatste jaren veel in gang gezet en hard gewerkt om de inclusieve arbeidsmarkt dichterbij te brengen. Hierdoor hebben veel mensen met een beperking een plek gevonden op de reguliere arbeidsmarkt. Bij werkgevers is een omslag in denken ontstaan. Dat is een mooi resultaat. Het is echter teleurstellend dat de overheid hierbij achterblijft”, zegt Klijnsma in een toelichting op deze resultaten”.

Door het instellen van deze quotumregeling wordt bepaald hoeveel banen elke overheidsinstelling moet creëren voor mensen met beperkingen. Voor elke ontbrekende baan krijgt deze organisatie een forse boete. In totaal kan dit oplopen tot een bedrag van 15 miljoen euro. Een forse stok achter de deur. Deze boeteregeling gaat nog niet direct in. Hiervoor moet een ministeriële regeling worden opgesteld en goedgekeurd in de Eerste en Tweede kamer.  In de tussentijd heeft de overheid de tijd om het aantal banen voor mensen met beperkingen te vergroten

Het is positief dat er zoveel banen voor mensen met beperkingen zijn bijgekomen. Bovendien zijn het aantal detacheringen in verhouding afgenomen ten opzichte van reguliere arbeidscontacten. Ook is positief dat steeds meer gemeenten werk maken van een warme overdracht van het VSO/PRO onderwijs naar begeleiding naar een baan.  Wel maakt de VGN zich zorgen dat juist instrumenten zoals jobcoaching en loonkostensubsidie door veel gemeenten om financiële redenen terughoudend wordt ingezet voor mensen met een lage verdiencapaciteit. Terwijl juist dit soort instrumenten voor hen essentieel zijn om een baan te vinden én te houden! Het uitsluiten van mensen met een lage verdiencapaciteit staat haaks op de doelstellingen van de Participatiewet. Hier ligt een kans voor de overheid om meer banen te creëren voor mensen met beperkingen en de Quotumregeling te vermijden.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: