Nieuws

Quotumwet gaat gelden voor overheid

11 september 2017

De overheidswerkgevers hebben hun doelstelling om 6.500 mensen met beperkingen in dienst te nemen niet gehaald. Eind 2016 waren er maar 3.600 extra banen gerealiseerd. Het kabinet heeft besloten dat de overheid wordt verplicht werknemers met een arbeidshandicap in dienst te nemen. De overheidswerkgevers krijgen tot 2020 de tijd om de achterstand in te lopen.

Het bedrijfsleven heeft zijn doelstelling met bijna 19.000 wel ruim gehaald. De quotumregeling geldt daarom alleen voor de overheidswerkgevers. Dit is onderdeel van de landelijke afspraak om 125.000 extra banen te creëren voor mensen met beperkingen.

Boete
Elke overheidswerkgever zal in het derde kwartaal van 2019 een overzicht ontvangen van het vereiste aantal banen én het aantal mensen met beperkingen die bij deze organisatie werkzaam zijn. Eind 2020 wordt dit overzicht geactualiseerd en wordt bepaald of er een boete aan de overheidswerkgever wordt opgelegd. Deze boete bedraagt € 5.000,- per ontbrekende baan van 25.5 uur.

Gerealiseerde banen tellen langer mee
Als mensen met een beperking na twee jaar wel het minimumloon kunnen verdienen, tellen zij niet meer mee voor de banenafspraak. Werkgevers vinden dat lastig, omdat zij dan 'gestraft' worden als zij investeren in de doorontwikkeling van mensen met een beperking. En juist dat is een belangrijke voorwaarde voor duurzaam werk en essentieel omdat het vaak om aangepast werk gaat. De overheid heeft begrip hiervoor en gaat de regels aanpassen zodat mensen met een beperking, die na verloop van tijd meer zijn gaan verdienen, toch blijven meetellen voor de banenafspraak.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: