Nieuws

Overstap van beschut werk naar ander werk (en terug) makkelijker

28 juli 2022

Wie nu een baan heeft binnen een beschutte werkplek, maar de overstap wil en kan maken naar een baan met minder ondersteuning, kan dat per 1 juli volgend jaar moeiteloos doen. Minister Schouten maakte deze week bekend de overstap te versimpelen.

Jongeman is in werkplaats aan het werk

De maatregel van minister Schouten heeft betrekking op zo’n 75 duizend mensen, 64 duizend mensen in de sociale werkplaatsen en elfduizend mensen met een indicatie voor beschut werk. 

Geen inhoudelijke beoordeling meer door het UWV

Mensen met een arbeidsbeperking hebben soms veel begeleiding of een aanpassing van de werkplek nodig. Voor hen is beschut werk beschikbaar. Doorstroming naar een baan binnen de Banenafspraak kan nu alleen na een inhoudelijke beoordeling door het UWV. Per 1 juli 2023 vervalt deze beoordeling. De minister schrapt deze beoordeling en maakt het voor hen, die willen en kunnen, makkelijker om direct over te stappen.

Ook weer terug

Wanneer iemand van beschut werk de stap zet naar een baan binnen de Banenafspraak, of zelfs een baan zonder begeleiding maar dit toch niet past, is het even gemakkelijk om weer terug te stappen naar beschut werk. Mensen behouden hun oude rechten en ook dan   verdwijnt de inhoudelijke beoordeling. Het belangrijkste is dat mensen zo weinig mogelijk drempels ervaren.  ‘Het doel is ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen werken op het niveau van hun eigen kunnen en dat mensen geen belemmeringen ervaren om stappen te zetten in hun ontwikkeling’, zegt de minister in een artikel in de Volkskrant. 

Taakverlichting voor UWV en gemeenten

Niet alleen voor mensen met een arbeidsbeperking is dit zeer welkom, maar ook voor de uitvoering verlicht gemakkelijker overstappen de werkdruk.  Het behoud van rechten betekent ook een taakverlichting voor het UWV en de gemeenten. Het UWV hoeft geen toestemming meer te geven voor de overstap of terugkeer, voor de gemeenten vervalt extra administratie en begeleiding naar beschut werk waarvoor zij verantwoordelijk zijn. 

Praat mee via internetconsultatie

Wie nog mee wil praten over deze aanstaande wijziging kan dit doen via de internetconsultatie Besluit advisering beschut werk in verband met kunnen wisselen van baan met behoud van het advies beschut werk. Dit kan van 25 juli 2022 tot en met 5 september 2022.

Tegelijkertijd vindt er een formele uitvoeringstoets plaats bij de VNG, Inspectie SZW, ATR, AP, UWV en LCR. 

Bron Rijksoverheid

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: