Overzicht cliëntgerelateerde ICT-toepassingen

Het bevorderen van zelfmanagement (eigen regie) van mensen met een handicap is een belangrijk thema in de gehandicaptenzorg. Het belang is de afgelopen jaren groter geworden vanwege de transities die het huidige kabinet voorstaat, en waarin eigen regie van de burger een centrale plaats heeft.

Een veelbelovende kans om eigen regie te ondersteunen en bevorderen, is het gebruik van apps. Het gebruik van ICT en internet in de zorg nemen snel toe, maar in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking worden ICT en internet nog maar zeer beperkt worden ingezet en toegepast. En juist internet kan een brug kan slaan naar flexibele inzet van ICT, vooral ter ondersteuning van het zorgproces. Dat biedt kansen om zorg letterlijk op afstand te plaatsen, terwijl ondersteuning (dankzij ICT en internet) altijd nabij is.

Het bijgevoegde overzicht is opgesteld door Focus Cura en is de opbrengst van een vooronderzoek dat zij heeft uitgevoerd in een gezamenlijke opdracht van Abrona, Cordaan, Dichterbij, Van Boeijen, J.P. van den Bent, Radar, Schreuderhuizen, Siza.

Momenteel onderzoekt de VGN de mogelijkheid om samen met cliëntenorganisaties het ontwikkelen en het gebruiken van apps te stimuleren. Een belangrijk middel daarbij is het reviewen van apps, omdat we daarmee inzichtelijk maken welke app in welke situatie goed dan wel niet goed bruikbaar is.

Nieuw overzicht

Naar aanleiding van verschillende reacties op dit artikel is er een aangevuld overzicht gepubliceerd in een nieuw artikel.

 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Han Huizinga
Telefoonnummer
06-13197186
Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van