Nieuws

Vernieuwd overzicht cliëntgerelateerde apps

15 mei 2014

Het bevorderen van zelfmanagement (eigen regie) van mensen met een handicap is een belangrijk thema in de gehandicaptenzorg. Het belang is de afgelopen jaren groter geworden vanwege de transities die het huidige kabinet voorstaat, en waarin eigen regie van de burger een centrale plaats heeft.

Een artikel op de VGN website heeft een aantal reacties opgeleverd. Die reacties hebben ertoe bijgedragen dat de lijst met apps kon worden utigebreid. De nieuwe lijst vindt u als bijlage bij dit artikel.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: