Nieuws

Transitie toekomstbestendige gehandicaptenzorg: opbrengsten uit de workshops van 10 februari 2023

24 februari 2023

Op 10 februari organiseerden ZN en VGN de tweede bijeenkomst over de transitie toekomstbestendige gehandicaptenzorg. Hier gingen cliënten, verwanten, zorgaanbieders en zorgkantoren met elkaar in gesprek over de transitie. De belangrijkste opbrengst van alle workshops was de ontmoeting. Er zijn voorbeelden gedeeld en contactgegevens uitgewisseld.

Bijeenkomst toekomstbestendige zorg

Workshops

In dit artikel delen we de opbrengsten van de workshops. Als herinnering voor degenen die erbij waren en als inspiratie voor degenen die er niet bij waren. In een eerder artikel is verslag gedaan van het plenaire deel van deze bijeenkomst. Onderwerpen van de workshops waren:

  1. Aan de slag met kanslijn 2: Bewezen arbeidsbesparende technologieën worden door alle zorgorganisaties geïmplementeerd in de eigen zorgpraktijk.
  2. Aan de slag met kanslijn 3: Alle cliënten ontvangen een passend zorgniveau bij hun zorgvraag. 
  3. Aan de slag met kanslijn 4: Elke client die dat aankan, krijgt een zo zelfstandig mogelijke, eigen veilige plek in de samenleving. 
  4. Aan de slag met kanslijn 5: Bij elke cliënt wordt een (eigen) netwerk gestimuleerd en gefaciliteerd om een rol te spelen in de zorg en ondersteuning. 
  5. Hoe maak je concreet wat je gaat doen en wat je wil bereiken?
  6. Hoe neem je cliënten, verwanten en medewerkers mee in de transitie?
  7. Hoe zorg je voor de benodigde cultuuromslag?
  8. Hoe werk je goed samen als zorgaanbieder en zorgkantoor

In de bijlagen vindt u een overzicht van de belangrijkste besproken punten in elke workshop. Verder zijn de presentaties per workshop toegevoegd.  

Op de VGN website vind je meer informatie over de transitie en kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief.

Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos

Deze pagina is een onderdeel van: