Thema

Langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 januari 2015 van kracht geworden. In deze wet wordt de zorg geregeld voor de meest kwetsbare mensen met een beperking die een langdurige behoefte hebben aan permanent toezicht of 24-uurszorg. De Wlz volgt de AWBZ op die per 31 december is vervallen. Een deel van de cliënten uit de AWBZ is overgegaan naar de Wmo 2015, Jeugdwet en/of Zorgverzekeringswet.

Tijdlijn

12 februari 2021

12 januari 2021

07 januari 2021

10 december 2020

30 november 2020

24 november 2020

18 november 2020

14 november 2020

12 november 2020