Nieuws

Transitie toekomstbestendige gehandicaptenzorg: opbrengsten uit de workshops van 2 december 2022

15 december 2022

Op 2 december 2022 organiseerden ZN en VGN een bijeenkomst over de transitie toekomstbestendige gehandicaptenzorg. Hier gingen cliënten, verwanten, zorgaanbieders en zorgkantoren met elkaar in gesprek gingen over de transitie.
De belangrijkste opbrengst van alle workshops was de ontmoeting. Er zijn voorbeelden gedeeld en contactgegevens uitgewisseld.

workshop kanslijn 5
workshop kanslijn 5. Buurtcirkel

Workshops

In een eerder artikel deelden we al een beeld van de bijeenkomst. In dit artikel delen we de opbrengsten van de workshops. Als herinnering voor degenen die erbij waren en als inspiratie voor degenen die er niet bij waren.  Onderwerpen van de workshops waren: 

  1. Hoe ben je aan de slag gegaan met de transitie, zowel vanuit invalshoek zorgkantoor als vanuit zorgaanbieder?  

  2. Hoe bed je de transitie in de beleids- en kwaliteitscyclus in en hoe betrek je de cliëntenraad?  

  3. Aan de slag met kanslijn 1: Elke cliënt krijgt een betekenisvolle dag invulling passend bij de wensen, talenten en vermogens.  

  4. Aan de slag met kanslijn 2: Bewezen arbeidsbesparende technologieën worden door alle zorgorganisaties geïmplementeerd in de eigen zorgpraktijk. 

  5. Aan de slag met kanslijn 3: Alle cliënten ontvangen een passend zorgniveau bij hun zorgvraag.  

  6. Aan de slag met kanslijn 4: Elke cliënt die dat aankan, krijgt een zo zelfstandig mogelijke, eigen veilige plek in de samenleving.  

  7. Aan de slag met kanslijn 5: Bij elke cliënt wordt een (eigen) netwerk gestimuleerd en gefaciliteerd om een rol te spelen in de zorg en ondersteuning.  

  8. Hoe zorgen zorgaanbieder en zorgkantoor met elkaar voor voortgang zonder last? 

In de bijlagen vindt u een overzicht van de belangrijkste besproken punten in elke workshop. Verder zijn de presentaties per workshop toegevoegd.  

Deze pagina is een onderdeel van: