Nieuws

Samen aan de slag voor passende en betekenisvolle gehandicaptenzorg

06 december 2022

Cliënten, cliëntvertegenwoordigers, zorgaanbieders en medewerkers van zorgkantoren kwamen op vrijdag 2 december bijeen om hun ideeën en ervaringen over de transitie van de gehandicaptenzorg met elkaar te delen. De drukbezochte bijeenkomst stond vooral in het teken van het delen van goede voorbeelden om elkaar te inspireren en contacten te leggen. 'Samen kunnen we de beweging groter maken', aldus transitiemanager Marion van den Hurk.

Bijeenkomst transitie toekomstbestendige gehandicaptenzorg

Transitie naar duurzame en toekomstbestendige gehandicaptenzorg

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) sloten in februari 2022 een akkoord. Het doel van dit akkoord is om samen een transitie te maken naar een duurzame, toekomstbestendige en betaalbare gehandicaptenzorg. Net als andere sectoren staat de gehandicaptenzorg voor een grote uitdaging. De kosten stijgen en personeel is schaars. In het akkoord zijn vijf kanslijnen of ontwikkelthema’s opgenomen waarmee de sector aan de slag gaat. In de regio maken zorgaanbieders en zorgkantoren afspraken over deze thema’s. De ambitie is dat mensen met een beperking tijdig betekenisvolle en passende zorg krijgen. Van den Hurk: 'Cliënten moeten kunnen rekenen op blijvende goede zorg.'

Veranderen vraagt om een cultuuromslag

Hoe cliënten, cliëntraden, zorgaanbieders en zorgkantoren aan de slag zijn met de kanslijnen deelden zij tijdens de bijeenkomst op 2 december in diverse workshops en in een panelgesprek. De voorzitter van het landelijk platform cliëntenraden, Ludo Koks, ziet een grotere rol voor vertegenwoordigers van cliënten. 'Het sociale netwerk dat meedoet moet groter worden. Er is een grotere cirkel om cliënten heen nodig waarbij naast ouders en broers/zussen ook anderen meewerken. We moeten efficiënter zijn en ontregelen. De bureaucratie verminderen gaat helpen.' Ook veel zorgaanbieders zijn al bezig met de transitie en deelden hun voorbeelden. 'We worden ons steeds er meer bewust van dat het anders moet. Het gaat niet meer op de huidige manier. Het is een uitdaging om ons vaker af te vragen of iets helpt of dat het misschien ook anders kan', vertelde Hsiaping Lou, programma- en transitiemanager bij Van Boeijen. 'Wij zijn in kleine stappen aan de slag gegaan. De kanslijnen hebben we naast onze strategische koers gelegd en we keken wat er bij ons past. Daarbij zijn bewoners en hun vertegenwoordigers betrokken. Het vraagt best een cultuuromslag en wat er voor wie gaat veranderen moet helder worden.'

Trots op het landelijk akkoord

Ook de zorgkantoren zetten stappen in de transitie. Irene de Laat, beleidsadviseur bij CZ: 'Als zorgkantoor kijken we naar de inhoud van de kanslijnen en hoe deze aansluiten op ons beleid. Er zijn resultaatafspraken nodig, maar het maken van de beweging en de acties die zijn uitgezet, zijn belangrijker. Ik ben er trots op dat het gelukt is om tot een landelijk akkoord te komen. Vooral om in de toekomst goede zorg te blijven garanderen en om de zorg betaalbaar te houden. Ik heb er alle vertrouwen in dat we het samen gaan doen.'

Aan de voorkant beter samenwerken

Samenwerking bleek tijdens de bijeenkomst een terugkerend thema. Een deelnemer aan een van de acht workshops verwoordde het mooi: 'Het venijn zit hem in de start. Aan de voorkant beter met elkaar samenwerken helpt stappen te zetten.' In de workshops stond het delen van voorbeelden en uitdagingen centraal. Er was ruimte voor vragen, discussie en het leggen van contacten. 

Vervolgbijeenkomst in februari

Er was veel belangstelling voor de bijeenkomst. Zoveel dat niet iedereen kon deelnemen. In februari volgt daarom een tweede vervolgbijeenkomst.

Portretfoto van Biance Roos
Wil je meer weten?
Neem contact op met Bianca Roos

Deze pagina is een onderdeel van: