Nieuws

Voorbeelden voor uitwerking van kanslijnen

22 september 2022

In het landelijk akkoord Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg dat de VGN en ZN hebben afgesloten, staan vijf kanslijnen waarover zorgaanbieders en zorgkantoren afspraken over kunnen maken. Om meer gevoel te krijgen bij de mogelijkheden op de kanslijnen, worden hieronder voorbeelden gedeeld. Deze voorbeelden zijn bedoeld als inhoudelijke inspiratie.

Vrouw in rolstoel

Eerste uitwerkingen

Hieronder vindt u een voorbeeld voor kanslijn 4: Elke cliënt die dat aankan, krijgt een zo zelfstandig mogelijke, eigen veilige plek in de samenleving. Hierin wordt een werkwijze van Amarant toegelicht over een FACT-team voor mensen met een licht verstandelijke beperking. 

Een ander voorbeeld betreft kanslijn 5: Stimuleren en faciliteren van het eigen- en vrijwilligersnetwerk om een rol te spelen in de zorg en ondersteuning. Hier vindt u de werkwijze van Pameijer bij de inzet van Buurtcirkels. 

Andere voorbeelden

De komende tijd worden voor alle kanslijnen voorbeelden uitgewerkt voor verschillende doelgroepen. Eerder is al een overzicht gegeven van documenten en websites die kunnen inspireren bij het invulling geven aan de kanslijnen, zoals een rapportage van AEF die in opdracht van VGN is opgesteld.

Heeft u zelf een goed voorbeeld op een van de vijf kanslijnen? Deel deze dan met de transitiemanagers via transitiegz@significant.nl

 

Deze pagina is een onderdeel van: