Nieuws

Handvatten kanslijnen landelijk akkoord toekomstbestendige gehandicaptenzorg

14 juli 2022

In het landelijk akkoord toekomstbestendige gehandicaptenzorg dat ZN en VGN hebben gesloten gaan zorgaanbieders en zorgkantoren in de eerste fase aan de slag met het bepalen van de startpositie op de inhoudelijke kanslijnen. Ter ondersteuning van dit proces bij zorgaanbieders en zorgkantoren is een document ontwikkeld met handvatten om hiermee aan de slag te gaan.

Kanslijnen toekomstbestendige gehandicaptenzorg

Doen, leren, beter doen!

De transitiemanagers krijgen veel vragen vanuit zorgaanbieders en zorgkantoren over het bepalen van de startpositie (ook wel de nulmeting) en de eerste stappen. Het is goed om te merken dat vele organisaties hiermee graag aan de slag gaan en zoeken naar handvatten om hier invulling aan te geven.

In bijgevoegd document staan deze eerste handvatten. Het is geen einddocument maar het bevat een eerste richting op basis van wat we nu (denken te) weten. Je vindt in het document de volgende handvatten:

  • Het introduceren van de transitie in de eigen organisatie
  • Documenten en websites ter inspiratie (oa. een rapportage van AEF over goede voorbeelden en bouwstenen per kanslijn; bijlage)
  • Het bepalen van de startpositie en de eerste stappen op de kanslijnen (wie betrek je? wat houdt het in?)
  • Verschillende manieren om de startpositie en de eerste stappen te bepalen
  • Tips
  • Vragen voor zorgkantoren en zorgaanbieders voor de gezamenlijke dialoog

De komende tijd zal dit document verder vorm krijgen. Hopelijk met input van iedereen die het gaat gebruiken: we horen graag ervaringen en aanvullende informatie! Daarnaast is er een werkgroep met een vertegenwoordiging van zorgaanbieders en zorgkantoren die dit document de komende maanden mede gaat vormgeven.

Laten we gaan doen, leren en beter doen!

Heb je vragen, loop je vast of wil je een mooie ervaring delen?

Wil je op de hoogte blijven over de transitie? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief via deze link

Deze pagina is een onderdeel van: