Nieuws

Transitiemanagers landelijk akkoord toekomstbestendige gehandicaptenzorg van start

16 juni 2022

Voor de uitwerking van de afspraken in het landelijk akkoord toekomstbestendige gehandicaptenzorg hebben VGN en ZN samen een duo transitiemanagers aangesteld. Hieronder stellen zij zich aan u voor en geven zij aan waar zij de komende tijd mee aan de slag gaan en hoe u, als VGN -lid, hen kunt bereiken.

Transitiemanagers Marion van den Hurk en Lieke van de Camp
Transitiemanagers Marion van den Hurk en Lieke van de Camp

De transitiemanagers stellen zich voor

Wij zijn Marion van den Hurk en Lieke van de Camp van Significant Public. Wij gaan samen de rol van transitiemanager toekomstbestendige gehandicaptenzorg invullen. Wij hebben veel zin om de transitie naar de gezamenlijke ambitie van VGN en ZN te ondersteunen en te stimuleren. Dat doen we in ieder geval dit jaar. Op het einde van het jaar bekijken we samen met VGN en ZN hoe de transitie vanaf 2023 het beste ondersteund kan worden.

Wij stellen ons graag aan jullie voor en delen graag met jullie waar we op dit moment mee bezig zijn.

Als duo brengen we brede kennis en ervaring in en continuïteit

Marion is in september 2021 als senior adviseur gestart bij Significant Public en heeft rijke kennis en ervaring in de gezondheidszorg op zowel beleidsniveau als het snijvlak van onderzoek en advies en in de uitvoering.  Vanuit diverse rollen als verpleegkundige, consultant en senior beleidsadviseur bij een zorgkantoor is zij bekend met het speelveld. Marion is resultaatgericht en sterk in het bedenken van creatieve oplossingen voor problemen die soms onoplosbaar lijken. Het samenbrengen van verschillende perspectieven tot de best werkbare oplossing voor mensen die zorg nodig hebben is wat haar energie geeft. 

Lieke is als senior adviseur betrokken bij verschillende vraagstukken over kwetsbare personen die langdurige zorg en ondersteuning nodig hebben. Lieke is goed op de hoogte van de ontwikkelingen rondom deze doelgroep en kent de betrokken stakeholders en de uitvoeringspraktijk goed. Daarnaast heeft Lieke ruime ervaring met het creëren van een beweging door aanjagen, verbinden, inspireren en het ophalen, concreet uitwerken en verspreiden van goede voorbeelden. Lieke is goed in het faciliteren van een beweging en het houden van overzicht. Ze is resultaatgericht en beschikt over bestuurlijke sensitiviteit.

Vanuit de gezamenlijke ambitie uit het landelijk akkoord in de praktijk aan de slag

In het landelijk akkoord ligt een mooie gezamenlijke ambitie vast. De kanslijnen geven richting aan de beweging die nodig is om de gehandicaptenzorg toekomstbestendig te maken. Dat gaat niet in één keer maar in kleine stappen door te doen, te leren van de ervaringen, en het dan weer beter te doen. Als transitiemanager zetten we de beweging waar nodig in gang en faciliteren en versnellen we de beweging die er al is. We zorgen voor een concrete uitwerking van de vijf kanslijnen uit het landelijk akkoord en de uitwerking van een advies over de aanpak van de transitie na 2022.

Op dit moment werken we samen met VGN en ZN een plan van aanpak en een communicatieplan uit. We verwachten op het einde van deze maand jullie verder te kunnen informeren over de stappen die we de komende tijd samen met zorgaanbieders en zorgkantoren gaan zetten. In ieder geval kunnen jullie handvatten verwachten voor een nulmeting, de wijze waarop cliënten een rol kunnen hebben het invulling geven aan de kanslijnen en inspirerende voorbeelden.

We horen graag jullie ervaringen, vragen en behoefte aan ondersteuning

We weten dat veel zorgaanbieders en zorgkantoren al bezig zijn om invulling te geven aan het landelijk akkoord. Mocht je daarover al vragen hebben, willen sparren of een ervaring willen delen, contact ons dan via: transitiegz@significant.nl