Nieuws

Voorbeelden kanslijn 1 en 2

09 januari 2023

Het landelijk akkoord Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg geeft 5 thema's aan waarover zorgaanbieders en zorgkantoren afspraken kunnen maken. Arbeidsbesparende technologie is een van deze thema's of kanslijnen. Ook vernieuwing daginvulling is een van de kanslijnen. Om meer gevoel te krijgen bij de mogelijkheden worden hieronder voorbeelden gegeven op deze kanslijnen. Deze voorbeelden zijn bedoeld als inhoudelijke inspiratie.

Voorbeeld van technologie
Robot Tessa

Arbeidsbesparende technologie

Hieronder vindt u voorbeelden van kanslijn 2: Implementeren van bewezen arbeidsbesparende technologieën door alle zorgorganisaties in de eigen praktijk.

Zorgrobot Tessa

Het eerste voorbeeld betreft zorgrobot Tessa, ontwikkeld door Tinybots. Academische werkplaats ZoTeG (Zorgtechnologie in de Gehandicaptenzorg) is voornemens om effectonderzoek te doen naar Tessa in de gehandicaptenzorg. Tessa helpt de zelfredzaamheid van cliënten te vergroten en  daardoor wordt naar verwachting een deel van de dagelijkse begeleiding over genomen. 

Digicontact

Het tweede voorbeeld is Digicontact van Philadelphia. Zorg op afstand door beeldbellen vervangt een deel van de reguliere zorg en is voor cliënten beschikbaar voor geplande en ongeplande ondersteuning. Digicontact biedt abonnementen aan zodat het ook voor andere zorgaanbieders beschikbaar is. 

Digitale dagbesteding 

Het derde voorbeeld is digitale dagbesteding. Dit heeft betrekking op zowel kanslijn 2 als ook kanslijn 1: Elke cliënt krijgt een betekenisvolle daginvulling passend bij de wensen, talenten en vermogens. Interaktcontour heeft deze digitale dagbesteding ontwikkeld. Cliënten kunnen kiezen uit verschillende modules, van sportief tot creatief en is laagdrempelig.

Deze pagina is een onderdeel van: