Nieuws

Overzicht richtlijnen testen en PBM voor zorgmedewerkers

Client en ouder of professional samen lachend

Samen met de Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) en de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW) ontwikkelde de VGN een 'Overzicht richtlijnen testen en PBM voor medewerkers in de Gehandicaptenzorg'. Aan de hand van vier routes kunnen medewerkers snel een risicoafweging maken of het wel of niet nodig is om PBM te gebruiken.

Medewerkers in de zorg kunnen veilig werken door een combinatie van hygiënische maatregelen, laagdrempelig testbeleid voor cliënten en zorgmedewerkers én heldere richtlijnen voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Toch zijn er ook situaties waarin het niet meteen duidelijk is en toch om snel handelen vragen. Of situaties die een 'niet pluisgevoel' of angst voor besmetting oproepen bij zorgmedewerkers. 

Samen met de Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) en de beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW) hebben wij voor begeleiders een handzaam overzicht gemaakt van deze richtlijnen. Aan de hand van vier routes kunnen medewerkers snel een risicoafweging maken of het wel of niet nodig is om PBM te gebruiken. Daarbij is een onderscheid gemaakt naar het risico dat een cliënt een medewerker besmet en omgekeerd het risico dat een medewerker een cliënt besmet.

U vindt het 'Overzicht richtlijnen testen en PBM voor medewerkers in de Gehandicaptenzorg' in de bijlage.

Deze pagina is een onderdeel van: