Nieuws

Participatiewet uitgesteld tot 2015

17 april 2013

Volgens Binnenlands Bestuur wordt de invoering van de Participatiewet met een jaar uitgesteld. Dit nieuws zou het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inmiddels bevestigd hebben. De participatiewet zou in 2014 worden ingevoerd, maar in verband met het sociaal akkoord is die datum niet langer haalbaar.

Voor de leden van de VGN betekent dit uitstel dat er ook in 2014 nog instroom in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) plaatsvindt en er meer tijd beschikbaar komt om zich voor te bereiden op de invoering. De invoering loopt nu gelijk met de veranderingen in de jeugdzorg en de Wmo. Dit maakt het mogelijk de gemeenten een integraal ondersteuningsaanbod aan te bieden.

Regeerakkoord


Bij gemeenten, Sw-bedrijven en sociale diensten bestaan nog veel vragen en onduidelijkheden over de gevolgen van het sociaal akkoord. Ook op het ministerie is nog niet duidelijk wat er nu precies moet gebeuren met het door kabinet en sociale partners gesloten sociaal akkoord. ‘Duidelijk is wel dat een concreet gevolg van het sociaal akkoord is dat de Participatiewet per 1 januari 2015 in werking treedt en niet per 1 januari 2014 zoals in het Regeerakkoord stond’, aldus de woordvoerder van staatssecretaris Jetta Klijnsma

Lees hier het artikel in Binnenlands Bestuur

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: