Nieuws

Partij voor de Dieren lanceert verkiezingsprogramma in eenvoudige taal

31 augustus 2012

Met een speciaal verkiezingsprogramma in eenvoudige taal wil de Partij voor de Dieren kiezers bereiken met een licht verstandelijke beperking. Het programma is een verkorte versie van het verkiezingsprogramma dat in duidelijke taal is geschreven, ook is gebruik gemaakt van pictogrammen.

Iedereen mag dan zijn stem uitbregen, ook mensen met een licht verstandelijke beperking en moeilijk lerenden. Maar het is vaak lastig om tot een stemkeuze te komen.  Daarom is het belangrijk dat zij de informatie op een passende wijze krijgen aangereikt. In zorginstellingen worden politieke café’s georganiseerd of wordt op andere manieren aandacht besteed aan de verkiezingen. De Partij voor de Dieren neemt mensen met een verstandelijke beperking serieus en heeft daarom een speciale uitgave gemaakt van het verkiezingsprogramma.

Het programma is te downloaden (en eventueel te printen) via de website van de partij. Een gedrukt exemplaar is gratis op te vragen bij het partijbureau, via info@partijvoordedieren.nl

Voor blinden en slechtzienden heeft de Partij voor de Dieren een gesproken versie van haar verkiezingsprogramma online staan.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen