Nieuws

Aveleijn maakt eenvoudige samenvattingen van verkiezingsprogramma’s

13 februari 2014

De Twentse zorginstelling Aveleijn stelt via haar website vereenvoudigde samenvattingen van verkiezingsprogramma’s voor de komende verkiezingen beschikbaar voor inwoners van Enschede en Borne. Daarmee wil de gehandicaptenzorgorganisatie de gemeenteraadsverkiezingen toegankelijker maken voor mensen met een verstandelijke beperking.

Willem den Hartog, voorzitter van de Raad van Bestuur legt uit waarom Aveleijn dit initiatief neemt. 'Aveleijn ondersteunt haar cliënten bij een betekenisvol leven. Wij helpen ze het beste uit zichzelf naar boven te halen. Vaak zijn onze cliënten door hun verstandelijke beperking minder taalvaardig. De samenvattingen zijn een steuntje in de rug voor diegenen die de politiek best interessant vinden, maar het vanwege de hoeveelheid tekst of het taalgebruik moeilijk vinden om kennis te nemen van de programma's.'

Burgemeester Den Oudsten van Enschede juicht het initiatief toe. Den Oudsten: 'Ik nodig iedereen van harte uit om gebruik te maken van zijn of haar stemrecht. Laten we niet vergeten hoe prettig het is dat we in een land wonen waar iets te kiezen valt. Daarom juich ik het initiatief van Aveleijn toe, opdat er zo min mogelijk drempels zijn voor mensen om hun stem aan Enschede te geven.'

Daarnaast is er op basis van de verkiezingsprogramma's een uniek spel ontwikkeld dat voorafgaand aan de verkiezingen op 19 maart op diverse locaties van Aveleijn in Enschede en Borne door bewoners en cliënten kan worden gespeeld.

Twee andere grote regionale zorgorganisaties, Estinea en De Twentse Zorgcentra gaan ook aan de slag met het spel. Samen met Aveleijn bieden deze organisatie eigen voorlichtingsmateriaal aan voor mensen met een (verstandelijke) beperking in Enschede. Dit gebeurt onder andere in de vorm van brochures met pictogrammen. Ook wordt op maandag 3 maart in het gemeentehuis van Enschede een workshop voor cliënten georganiseerd over de gemeenteraadsverkiezingen.

Ga voor de vereenvoudige verkiezingsprogramma's van de politieke partijen in Enschede en Borne naar www.aveleijn.nl.

Deze pagina is een onderdeel van: