Nieuws

Pensioenpremie blijft in 2016 gelijk

16 november 2015

Het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft besloten om de hoogte van de pensioenpremie niet te wijzigen. Het bestuur heeft ook bepaald dat de pensioenen in 2016 niet worden verhoogd. Hoewel PFZW ernaar streeft om het pensioen jaarlijks mee te laten groeien met de lonen in de sector zorg en welzijn, biedt de huidige financiële situatie van PFZW geen ruimte om de pensioenen in 2016 te indexeren.

Deze pagina is een onderdeel van: