Nieuws

PIANOo: aanbesteding in sociaal domein

21 juni 2017

Er bestaat veel onduidelijkheid over de aanbestedingsplicht in het sociaal domein. Gemeenten hebben vier keuzemogelijkheden. Dit staat op de website van Pianoo, het expertisecentrum voor aanbestedingen van het ministerie van Economische zaken. Daarnaast zijn er allerlei vragen die gaan over aanbestedingen. In het AO van 8 juni heeft de staatsecretaris toegezegd dat die vragen beantwoord worden en dat er ondersteuning komt.

Hiervoor is al eerder een landelijke werkgroep in het leven geroepen waaraan ook de VGN deelneemt  naast VNG, ministeries VWS, V&J en EZ, VGN en de andere jeugdzorgaanbieders uit BGZJ). Samen met PIANOo  wordt gewerkt aan dit ondersteuningsaanbod (handreiking, Q&A) dat via hun site beschikbaar komt. Op de website van PIANOo  staat al een apart dossier Sociaal Domein. Hierop zal steeds meer informatie verschijnen over de aanbestedingen in het sociaal domein.  

Deze pagina is een onderdeel van: