Nieuws

Handreiking aanbesteden in Wmo 2015 en Jeugdwet zonder emvi beschikbaar

15 oktober 2021

Vooruitlopend op een wetswijziging van de Jeugdwet en Wmo 2015 heeft het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein een handreiking opgesteld die gemeenten straks kunnen gebruiken als zij een nieuwe aanbestedingsvariant willen inzetten. Namelijk bij de aanbestedingsvariant waarbij zij niet langer hoeven te kiezen voor de aanbieder met de ‘economisch meest voordelige inschrijving’.

verwerkersovereenkomst

Op 23 april jl. is het wetsvoorstel Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 bij de Tweede Kamer ingediend. Onderdeel van dit wetsvoorstel is een wijziging in de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Hierdoor hoeven gemeenten in aanbestedingsprocedures niet langer te kiezen voor de aanbieder met de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (emvi-criterium).

Vooruitlopend op deze wetswijziging heeft het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein een handreiking opgesteld die gemeenten straks kunnen gebruiken als zij de nieuwe aanbestedingsvariant willen inzetten. Deze handreiking is daarmee ook relevant voor aanbieders, zodat zij zich kunnen verdiepen in de nieuwe aanbestedingsvariant die gemeenten naar verwachting in de toekomst kunnen gebruiken.

Eerder dit jaar heeft de VGN samen met andere partijen vanuit de BGZJ onze reactie gegeven op het genoemde wetsvoorstel, waaronder op het voornemen de verplichting om te gunnen op basis van EMVI-criteria te schrappen.

Renate Reusch
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Reusch