Nieuws

Pleidooi in Tweede Kamer voor voldoende beschermingsmiddelen

27 maart 2020

In het debat in de Tweede Kamer op 26 maart over het coronavirus is kamerbreed gepleit voor voldoende beschermingsmiddelen voor zorgverleners, ook in de gehandicaptenzorg. Dit is in lijn met wat in bijgaande brief van 24 maart aan de Kamerleden door VGN is bepleit. Daarnaast pleit VGN voor afspraken over bekostiging en verantwoording die leidt tot beperkte administratieve belasting voor zorgaanbieders.

Mondkapje-corona

Beschermingsmiddelen en capaciteit

In het debat waren er veel zorgen over voldoende IC-capaciteit en werd ook gevraagd om meer capaciteit om te testen. Minister De Jonge gaf aan dat de verdeling van beschermingsmiddelen via ROAZ nu op gang komt, maar dat er nog steeds sprake is van schaarste. De minister komt in er in een brief in de loop van volgende week op terug.

Daarnaast werd er gesproken over zowel de fysieke- als mentale gezondheid van kwetsbare burgers als ouderen, dak- en thuislozen en mensen met een beperking en hun naasten in deze roerige tijden. VGN gaat naast de aandacht voor de fysieke gezondheid van mensen met hun beperking en hun naasten, ook aandacht schenken aan de mentale gezondheid. Informatie daarover vindt u op de speciale site van VGN over het coronavirus. https://www.vgn.nl/corona

Deze pagina is een onderdeel van: