Nieuws

'Pleidooi voor bemoeizorg in gehandicaptensector'

De balans tussen goed hulpverlenerschap en eigen regie door cliënten in de verstandelijk gehandicaptenzorg is soms teveel doorgeschoten naar de eigen regie. Dat zegt Laura Neijmeijer van het Trimbos Instituut in het septembernummer van Markant.

Neijmeijer pleit voor de toepassing van ACT (assertive community treatment) in de behandeling en begeleiding van mensen met lichte verstandelijke beperkingen en bijkomende problematiek, zoals middelengebruik, agressie of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om intensieve, ambulante ‘bemoeizorg’ vanuit multidisciplinaire teams. De methodiek is ontwikkeld in de Verenigde Staten en wordt in Nederland al vaak toegepast in de ggz.

Volgens Neijmeijer is de methodiek ook toepasbaar in de gehandicaptensector, waar zij de eerste ACT-teams begeleidt. ‘De doelgroep neemt in omvang toe’, zegt ze. ‘Dat komt door de complexiteit van de samenleving en doordat de zorg steeds meer uitgaat van eigen regie. Mensen die jarenlang negatieve ervaringen hebben opgedaan met hulpverlening, reageren argwanend of agressief op een zorgaanbod. Deze teams passen dan bemoeizorg toe.’
Dat past niet altijd in de manier waarop hulpverleners denken en handelen, merkt Neijmeijer. ‘Soms moet je handelend optreden. Er moet een goede balans zijn tussen eigen regie aan de ene kant en goed hulpverlenerschap aan de andere kant.’

Neijmeijer paste de ACT-methode aan ten behoeve van organisaties die zijn gespecialiseerd in het begeleiden van cliënten met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

Klik hier voor het volledige artikel in Markant editie 7, september 2013.

Markant editie 7, september 2013
Verder inhet septembernummer van Markant:

 • Interview met Ernst Timmer
  Hoe ziet de zorg eruit zonder de mooie woorden waarmee we haar aankleden? Die vraag wil Ernst Timmer beantwoorden in Florijn, een roman over een zorgmijder en zijn ambulant begeleider.
 • Onderzoek IASSID congres
  Mensen met verstandelijke beperkingen lopen meer gezondheidsrisico’s, blijkt uit vele onderzoeken uit binnen- en buitenland. Nu wordt het tijd voor actie, vinden de onderzoekers. In november beramen zij hun actieplannen. In Nijmegen, want Nederland is koploper op dit gebied.
 • Reportage ROC Landstede
  In Harderwijk en Zwolle kunnen studenten met een lichte verstandelijke beperking Mbo-onderwijs op niveau 1 volgen bij het ROC landstede. Uitgangspunt: De einddoelen zijn hetzelfde, alleen de weg ernaar toe is anders.
 • Artikel Kennis en Onderzoek
  Kinderen met autisme en een verstandelijke beperking hebben baat bij vroegtijdige gedragstherapie. Dat is bovendien voordeliger dan therapie op latere leeftijd. Aldus betoogt onderzoeker Nienke Peters-Scheffer van Driestroom in haar proefschrift.