Nieuws

'Pleidooi voor bemoeizorg in gehandicaptensector'

27 augustus 2013

De balans tussen goed hulpverlenerschap en eigen regie door cliënten in de verstandelijk gehandicaptenzorg is soms teveel doorgeschoten naar de eigen regie. Dat zegt Laura Neijmeijer van het Trimbos Instituut in het septembernummer van Markant.

Neijmeijer pleit voor de toepassing van ACT (assertive community treatment) in de behandeling en begeleiding van mensen met lichte verstandelijke beperkingen en bijkomende problematiek, zoals middelengebruik, agressie of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om intensieve, ambulante ‘bemoeizorg’ vanuit multidisciplinaire teams. De methodiek is ontwikkeld in de Verenigde Staten en wordt in Nederland al vaak toegepast in de ggz.

Volgens Neijmeijer is de methodiek ook toepasbaar in de gehandicaptensector, waar zij de eerste ACT-teams begeleidt. ‘De doelgroep neemt in omvang toe’, zegt ze. ‘Dat komt door de complexiteit van de samenleving en doordat de zorg steeds meer uitgaat van eigen regie. Mensen die jarenlang negatieve ervaringen hebben opgedaan met hulpverlening, reageren argwanend of agressief op een zorgaanbod. Deze teams passen dan bemoeizorg toe.’
Dat past niet altijd in de manier waarop hulpverleners denken en handelen, merkt Neijmeijer. ‘Soms moet je handelend optreden. Er moet een goede balans zijn tussen eigen regie aan de ene kant en goed hulpverlenerschap aan de andere kant.’

Neijmeijer paste de ACT-methode aan ten behoeve van organisaties die zijn gespecialiseerd in het begeleiden van cliënten met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen.

Redactie VGN