Nieuws

Pluryn en Dr. Leo Kannerhuis: Samen sterk voor mensen met autisme

22 december 2015

Het Dr. Leo Kannerhuis en Pluryn gaan de reeds bestaande samenwerking intensiveren. Doel is de gespecialiseerde logeerhuizen voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met autisme te behouden. Daarnaast ontwikkelen beide landelijk werkende zorginstellingen gezamenlijk een specialistische voorziening voor mensen met ASS, in combinatie met forse gedragsproblematiek en eventueel een verstandelijke beperking. Voor deze doelgroep is momenteel geen passende behandelomgeving beschikbaar in Nederland.

Logeerhuizen blijven behouden

Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor logeeropvang voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met ASS. Als gevolg van bezuinigingen, leek er onvoldoende budget beschikbaar om deze gespecialiseerde opvang van het Dr. Leo Kannerhuis open te houden. Het recente besluit van staatssecretaris Van Rijn om de tarieven landelijk vast te stellen en de samenwerking met Pluryn, maken het mogelijk om het aanbod te behouden en verder te ontwikkelen.

De logeervoorzieningen van het Dr. Leo Kannerhuis hebben in de afgelopen 15 jaar hun nut en noodzaak bewezen. Kinderen, jongeren en (jong)volwassenen logeren één keer per maand een weekend in een vaste groep met leeftijdgenoten en worden begeleid door autismedeskundige medewerkers. In een veilige omgeving kan de logé sociale vaardigheden ontwikkelen en mogelijkheden ontdekken en uitbouwen. Zo voorkomt de weekendopvang duurdere zorg of behandeling. Voor ouders betekent het een broodnodige time-out in de intensieve zorg voor hun kind.

Nieuwe behandelvoorziening

Voor de moeilijk plaatsbare doelgroep van mensen met autisme en een zeer complexe zorgvraag, werken Dr. Leo Kannerhuis en Pluryn momenteel aan een gezamenlijke oplossing. Dit op verzoek van het ministerie van VWS. Er zijn in Nederland ongeveer 40 mensen die een dergelijke specifieke behandelomgeving nodig hebben. Wonen met begeleiding zal worden gerealiseerd op of nabij een terreinvoorziening van Pluryn. Het Dr. Leo Kannerhuis stelt zijn GGZ- en ASS-expertise beschikbaar.