Nieuws

Pluryn opent locatie voor zeer complexe doelgroep in Wapenveld

24 februari 2015

Pluryn start een nieuwe locatie voor de zeer complexe doelgroep in Wapenveld, vlak onder Zwolle. Werkwoonvoorziening De Overkant gaat plaats bieden aan twee groepen van elk 9 cliënten in de leeftijd van 18 jaar en ouder. Het pand maakt deel uit van een voormalige JJI (justitiële jeugdinstelling) en wordt na een kleine bouwkundige ingreep in gebruik genomen als verblijfsvoorziening. De eerste mensen kunnen er vanaf mei 2015 terecht.

De instroom vindt plaats op basis van een justitionele indicatie (Ifzo), onderaannemersschap vanuit de TBS-keten (OA) of een AWBZ-indicatie (VG07+). De Overkant richt zich met name op SGLVG-cliënten met verslavingsproblematiek (IQ 55-85) danwel externaliserend antisociaal gedrag (IQ 70-85). Het verblijf bij De Overkant is een vervolgstap in hun leven. Cliënten hebben vaak lange tijd in detentie geleefd of zijn jarenlang behandeld, maar kunnen (nog) niet doorstromen naar de reguliere gehandicaptenzorg. Pluryn voelt de maatschappelijke verantwoordelijkheid om aanbod te creëren voor deze cliëntgroep, die nu maar moeilijk elders terecht kan, maar wel maatschappelijke hinder (heeft) veroorzaakt.  De Overkant biedt trajectbegeleiding op weg naar meer zelfstandig wonen en werk enerzijds of longstay-verblijf met passende begeleiding (afschaling van de ZZP) anderzijds. Als de cliënten klaar zijn voor een volgende (woon)fase verlaten ze de werkwoonvoorziening. Met de opening van De Overkant vult Pluryn een gat in de bestaande zorgketen.

Vacatures  

Het begeleiden van deze cliëntengroep is specialistisch werk. Werkplein Pluryn is bezig met het samenstellen van de teams. Er zijn diverse vacatures opengesteld. Je kunt ze hier bekijken.