Nieuws

Plurynwaaier helpt gemeenten bij nieuwe zorgtaken

26 mei 2014

Gemeenten bereiden zich momenteel massaal voor op nieuwe taken, die als gevolg van de transities Jeugdzorg en AWBZ-WMO en de invoering van de Participatiewet op hen afkomen. Er rijzen veel vragen. Om beleidsmakers, sociale wijkteams, huisartsen en andere zorgprofessionals  te ondersteunen, ontwikkelde Pluryn de Plurynwaaier.

Dit handige naslagwerk geeft direct inzicht in alle diensten van Pluryn op het gebied van gehandicaptenzorg en jeugdzorg. De Plurynwaaier wordt breed verspreid onder iedereen die zich bezighoudt met het regelen van zorg. Zij vinden hierin heldere antwoorden op complexe zorgvragen van jongeren en volwassenen, op het gebied van behandeling, wonen, werken, leren en vrije tijd.

Sterker in de samenleving
Pluryn is een landelijk werkende organisatie die mensen met een handicap en/of complexe problematiek helpt sterker in de samenleving te staan. Denk daarbij aan mensen met gedragsproblemen (al dan niet in combinatie met een licht verstandelijke beperking), loverboyslachtoffers, mensen met een meervoudige beperking, probleemgezinnen, tienermoeders, kinderen met leerproblemen, mensen met een arbeidshandicap en ouderen met een verstandelijke handicap en geriatrische problemen.

Daarvoor beschikt Pluryn over meer dan 150 locaties, met voorzieningen voor AWBZ-zorg, jeugdzorg, GGZ, arbeidsintegratie en onderwijs. Pluryn biedt zorg thuis, in de wijk of op één van zijn terreinlocaties.

Meer informatie
Voor meer informatie over de Plurynwaaier of het aanvragen van één of meerdere exemplaren, kijk op www.pluryn.nl/plurynwaaier.