Nieuws

Praktijktoets afbakening verpleging en verzorging kinderen

16 december 2016

Op 15 december heeft de Tweede Kamer tijdens een Algemeen overleg doorgesproken over de intensieve kindzorg. Een belangrijk punt tijdens dit overleg was de afbakeningsvraag rond verpleging en persoonlijke verzorging. In de praktijk ervaren kinderen knelpunten wanneer zij zowel verpleging als verzorging nodig hebben maar  niet in aanmerking komen voor intensieve kindzorg vanuit de Zvw of langdurige zorg vanuit de Wlz.

Het betreft een kleine groep kinderen (naar schatting enkele honderden), die vanwege hun somatische problematiek behoefte hebben aan verpleging en verzorging. In de huidige situatie komt de verpleging uit de Zvw en de verzorging uit de Jeugdwet. Dit levert in de praktijk lastige situaties op voor kinderen en hun ouders omdat ze tussen twee domeinen zitten. De VGN erkent dat dit een probleem kan opleveren. We zijn blij dat de staatssecretaris in zijn brief aangeeft dat hij deze knelpunten wil oplossen en hier onderzoek naar gaat doen in de vorm van een praktijktoets. De resultaten van deze toets worden in het voorjaar naar de Tweede Kamer gestuurd. We steunen daarin zijn lijn om de huidige afbakening (verzorging onderdeel te laten zijn van de Jeugdwet) in tact te laten, omdat veel kinderen met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking behoefte hebben aan een integraal pakket.

In de bijlagen treft u de Kamerbrief en 7 factsheets over kindzorg aan.

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude

Deze pagina is een onderdeel van: