Nieuws

Premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen 2022

02 december 2021

In november heeft het ministerie van SZW de premiepercentages voor 2022 vastgesteld. Op basis van deze percentages wordt de premieheffing berekend voor onder andere de Algemene Ouderdomswet (AOW) en Algemene nabestaandenwet (Anw), het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf), het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) en het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de opslag op de premie Aof voor de kinderopvangtoeslag. Deze premies zijn mede bepalend voor de omvang van uw werkgeverslasten in het komende jaar.

Ook wordt in dit besluite het maximumpremieloon vastgesteld die door de belastingdienst gebruikt wordt voor de heffing van de premies werknemersverzekeringen.  

Gedifferentieerde AOF premie

Met ingang van 2022 wordt de uniforme basispremie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) vervangen door een gedifferentieerde premie ten behoeve van het Arbeidsongeschiktheidsfonds, Deze premie wordt vastgesteld op een percentage van het loon, waarbij voor kleine werkgevers een lager percentage geldt dan voor overige werkgevers. Structureel is er € 450 miljoen beschikbaar om de premie voor kleine werkgevers lager vast te stellen. In 2022 is hiervoor incidenteel € 300 miljoen extra beschikbaar om overgangsproblemen op te vangen. Het verschil tussen het hoge en het lage percentage bedraagt niet meer dan 2 procentpunt.

 

 

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn