Presentaties ledenbijeenkomsten zorgcontractering Wmo

In juli en augustus 2014 heeft de VGN samen met Actiz, GGZ Nederland, Federatie Opvang en RIBW alliantie ledenbijeenkomsten georganiseerd over de zorgverkoop in de Wmo. U treft hier de presentaties en het verslag aan.

In samenwerking met het bureau BMC zijn drie vraaggestuurde bijeenkomsten gehouden over de zorgcontractering in de nieuwe Wmo. Onderling was er veel gelegenheid tot uitwisseling.

Verder hebben de branches nadien de signalen die vanuit de leden zijn gekomen zijn op verschillende 'overlegtafels' neergelegd.  

Mogelijk krijgen deze bijeenkomsten in 2015 nog een vervolg in 'lessons learned'. Wij houden u daarvan op de hoogte.