Nieuws

PrivacyApp Jeugdhulp en Jeugdbescherming

29 september 2017

Onlangs is de PrivacyApp Jeugdhulp en jeugdbescherming gelanceerd. Nu nog bevat de app alleen informatie voor jongeren. Later dit jaar komt er een afzonderlijk deel bij voor de professionals. De PrivacyApp geeft antwoorden op veelvoorkomende situaties en vragen, zoals: ‘Mag ik mijn dossier inzien?’, ‘Wat mag mijn hulpverlener doorvertellen aan andere hulpverleners of aan mijn ouders?’, en ‘Wat kan ik doen als ik het ergens niet mee eens ben?’. De app is te vinden op jeugdconnect.nl.

Jongeren en professionals vinden in de app antwoorden op vragen over privacy-rechten van jongeren, en op de vraag welke persoonsgegevens professionals mogen opvragen of verstrekken. De app speelt in op de behoefte van jongeren om snel informatie te krijgen over hun privacy-rechten. Daarnaast constateerden de initiatiefnemers dat er bij professionals veel onzekerheid heerst over wat zij wel en niet met elkaar mogen delen bij samenwerking. Deze PrivacyApp is een hulpmiddel voor een beter samenspel tussen jongere en hulpverlener, en tussen hulpverleners onderling.

Wie zijn erbij betrokken?

De app is tot stand gekomen met financiële bijdragen van de ministeries van VWS, VenJ en BZK. De app staat op Jeugdconnect.nl waar ook andere apps staan die jeugdigen en professionals helpen rondom HALT, VOG, kindermishandeling en slachtofferhulp. De app is een initiatief van de manifestpartners ‘In Goed vertrouwen’, een coalitie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en ruim 20 branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming. De VGN is ook een van de manifestpartners. 

Animatiefilmpje

Wilt u jongeren attenderen op de app? Om u daarbij te helpen is er een animatiefilmpje dat in 60 seconden vertelt wat jongeren van de app kunnen verwachten. Bekijk de animatie

Foto van Maartje van der Rijt
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt

Deze pagina is een onderdeel van: