Nieuws

Productiviteitstrends in de gehandicaptenzorg 1975-2010

27 maart 2014

Productiviteitstrends in de gehandicaptenzorg is een studie naar de institutionele en cijfermatige ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg tussen 1975 en 2010. De studie is uitgevoerd door de Technische Universiteit Delft.

In de periode 1975-1996 zijn er weinig grote beleidshervormingen en is er een jaarlijkse productiviteitsdaling van gemiddeld 0,3 procent per jaar. Tussen 1997 en 2003 is er een productiviteitsdaling van 3,7 procent per jaar. Dit gebeurt in een periode waarin er een fusiegolf van instellingen plaatsvindt en de zorg zelf tegelijk kleinschaliger wordt aangeboden. Vanaf 1997 heeft de extramuralisering een stimulans gekregen door de invoering van het persoonsgebonden budget en door tijdelijke regelingen zoals zorg-op-maat en de ‘boter-bij-de-vis’-regeling. In de periode 2004-2010 lijkt de ontwikkeling weer enigszins te stabiliseren, en is er sprake van een gemiddelde jaarlijkse productiviteitsdaling van 0,6 procent en wordt er langzamerhand een systeem van zorgzwaartebekostiging ingevoerd.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga