Nieuws

Proeftuinen voor onderwijszorginitiatieven: aanmelden kan nog tot 17 april!

Leestijd: 2 minuten
12 april 2021

Alle kinderen die intensieve zorg of ondersteuning nodig hebben, verdienen onderwijs. Daarvoor bestaan en ontstaan veel verschillende onderwijszorginitiatieven. Over de combinatie van onderwijs en zorg zijn veel vragen. Bijvoorbeeld over wat wel en wat niet mag, welke ruimte de wet- en regelgeving biedt en welke financieringsvormen er zijn.

Met de proeftuinen wil de overheid samen met onderwijszorginitiatieven uitzoeken hoe het komt dat kinderen die intensieve ondersteuning nodig hebben niet altijd een maatwerkoplossing krijgen voor de combinatie van zorg en onderwijs. Zodat met de uitkomsten bijvoorbeeld het aanbod, de financieringsvormen en wet- en regelgeving geoptimaliseerd kunnen worden. En zoveel mogelijk kinderen de ontwikkeling krijgen die zij verdienen.

Ministerie van OCW

Geselecteerde initiatieven krijgen een begeleider toegewezen. Kosteloos en voor een vast aantal uren. Met als doel de onderwijszorginitiatieven te adviseren, knelpunten te concretiseren en het maximale te halen uit regels en samenwerking tussen scholen, partners, zorgaanbieders, zorgkantoren, gemeenten en ouders.

Wat gaan we doen?
Initiatieven die een combinatie van onderwijs en zorg bieden, kunnen zich vanaf 31 maart 2021 tot en met 16 april 2021 aanmelden voor de Proeftuinen onderwijszorginitiatieven. Tussen 3 en 6 mei 2021 informeert de overheid de geselecteerde onderwijszorginitiatieven over hun deelname. De proeftuinen starten in mei 2021 en lopen door tot en met juni 2022. Er kunnen ongeveer 10 tot 15 initiatieven deelnemen aan de proeftuinen.

Aanmelden 
Wilt u een onderwijs- en zorginitiatief aanmelden als proeftuin? Of wilt u meer weten over de voorwaarden en de selectieprocedure? Ga dan naar de aanmeldpagina, klik hier.

Vragen
Heeft u nog vragen? Stel deze aan het projectteam Onderwijszorgarrangementen via het volgend e-mailadres: onderwijszorgarrangementen@minocw.nl.

Initiatief
De Proeftuinen onderwijszorginitiatieven zijn een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met als gezamenlijk doel de huidige maatwerkmogelijkheden meer onder de aandacht brengen. En verbeteringen te stimuleren waarmee kinderen die intensieve ondersteuning nodig hebben een maatwerkoplossing krijgen voor de combinatie van zorg en onderwijs. Zodat zoveel mogelijk kinderen de ontwikkeling krijgen die zij verdienen. Meer informatie: klik hier.