Nieuws

Publicatie indexcijfers 2018 en Bouwkostennota 2017 zorgvastgoed

12 maart 2018

De kosten voor lonen en materiaal in de zorgbouw zijn in 2017 structureel met bijna 3% gestegen. Dat betekent een versnelling ten opzichte van de 2% in 2015 en 2016. Vanwege de toegenomen spanning op de bouwmarkt zal het naar verwachting voor instellingen moeilijker worden om aanbestedingen succesvol af te ronden binnen de grenzen van deze indexverhoging.

In samenwerking met het Adviescentrum voor Zorghuisvesting, ING en partijen uit de zorgbouw werkte nCZB mee aan de Bouwkostennota 2017, de benchmark voor zorgvastgoed. 
Het boek is een bundeling van artikelen die behulpzaam zijn bij investeringsbeslissingen, over gebouwentypes, vloeroppervlak en bouwkosten. Ook organisatievormen en contractuele relaties komen in deze nota aan de orde. Naast nieuwe cijfers over vloeroppervlak en kosten bevat de Bouwkostennota gevarieerde onderwerpen uit de ontwerp- en bouwpraktijk. De digitale versie van de bouwkostennota kunt u hier downloaden: Bouwkostennota 2017 benchmark zorgvastgoed van de stichting AcvZ. U kunt ook de meeste recente indexcijfers januari 2018 downloaden.

Voor meer informatie neem contact op met Frits Mul, fmul@vgn.nl.

 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: