Nieuws

Actualisatie index bouwkosten gezondheidszorg

20 februari 2015

In het verleden gaf het voormalige Bouwcollege jaarlijks een Bouwkostennota uit. Met name voor de grootschalige bouw gaf die nota inzicht in de te verwachten bouwkosten en het Bouwcollege gebruikte dat als norm voor de goedkeuring. Met het opheffen van het Bouwcollege werd ook deze Bouwkostennota niet meer uitgegeven. Er zijn wel particuliere initiatieven ontstaan om toch enig houvast te geven. We attenderen geïnteresseerde lezers op de informatie van het Adviescentrum voor Zorghuisvesting (ACVZ) te Bilthoven: het betreft een actuele index van de bouwkosten per januari 2015. 

ACVZ heeft een update van de indexatie van de bouwkosten voor de zorg per januari 2015 laten uitvoeren door het Bureau Documentatie Bouwwezen. De uitkomsten zijn van belang bij het opstellen van businesscases en bij geïndexeerde contracten met uitvoerende partijen. De bouwkosten hebben zich in 2014 gestabiliseerd; de stijging voor zowel de cure als de care bedraagt slechts circa 1%. De nieuwe cijfers zijn verwerkt in een aanpassing van de Handreiking Bouwkosten 2014 van het ACVZ, auteur nCZB - netwerk Consultancy Zorg en Bouw. Bij de berekening is gebruik gemaakt van de specifieke bouwtypes in de zorg. Zo is voor de care-sector een onderscheid aangebracht tussen woongebouwen, kantoorruimte en activiteitenruimte. Via de nieuwe index is de kostenontwikkeling in de zorgbouw zichtbaar vanaf 2011 (de laatste publicatie van het Bouwcollege). De indexcijfers geven u inzicht in de kostenraming van nieuwe investeringen en in de financiële afhandeling van projecten met indexatieclausules.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: