Nieuws

Rapport sociaal overwogen aanbesteden onder de Wmo gereed

02 oktober 2007

Het ministerie van VWS heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om ongewenste/onvoorziene effecten van de aanbesteding van de huishoudelijke hulp bij te stellen. Het rapport van bureau Significant hierover is gereed (bijlagen). In het rapport staan haalbare varianten (andere vormen) van "beleidsrijk" aanbesteden voor gemeenten. De VGN herkent in het rapport varianten, die deels ingaan op de ongewenste effecten voor zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg, die in onze brief van 16 april 2007 staan (bijlage). De VGN bereidt een reactie voor naar de Vaste Kamercommissie van VWS voor het Algemeen Overleg van 4 oktober 2007 over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarin dit rapport besproken wordt. Hierover informeren wij u nader op een later tijdstip.

Deze pagina is een onderdeel van: