Nieuws

Re-integratieverslag nu online aanleveren

06 mei 2015

Werkgevers kunnen hetre-integratieverslag voor de aanvraag Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) voor hun werknemer nu ook online aanleveren bij het UWV. Met deze nieuwe functie op het werkgeversportaal kunnen zij de documenten versturen vanaf hun computer.

Wie voor het re-integratieverslag de vernieuwde digitale formulieren van het UWV gebruikt, kan deze op de computer invullen en opslaan voor de eigen administratie. Als alle documenten verzameld zijn en de werknemer een WIA-uitkering heeft aangevraagd, kunnen de formulieren aangeleverd worden via uwv.nl/RIVuploaden.

Zie uwv.nl/re-integratie voor meer informatie over re-integratie tijdens ziekte of uwv.nl/re-integratieZW over werknemers met een ziektewetuitkering.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: