Nieuws

Reactie VGN op documentaire Zembla over seksueel misbruik in Australië

24 oktober 2017

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) vindt de situatie in Australische instellingen zoals die in de documentaire van Zembla naar voren komt diep verontrustend en vertrouwt erop dat in Nederlandse gehandicapteninstellingen veel zorgvuldiger en professioneler met slachtoffers van seksueel misbruik wordt omgegaan.

Mensen met een fysieke en verstandelijke beperking behoren tot de kwetsbaarsten in Nederland. Vaak zijn zij niet goed in staat om hulp te vragen als zij pijn lijden of worden misbruikt. Dat geeft alle medewerkers van instellingen de opdracht om hun welzijn en lichamelijke integriteit actief te beschermen. Die opdracht is het hart van de Nederlandse gehandicaptenzorg.

De signalen van Micha de Winter en Aafke Scharloo zijn heel verontrustend maar niet nieuw. Na 2011, toen uit onderzoek bleek dat meer dan 60% van de vrouwelijke cliënten en bijna 25% van de mannelijke cliënten ooit in hun leven slachtoffer werd van seksueel overschrijdend gedrag of seksueel misbruik, is er door de Vereniging Gehandicaptenzorg een handleiding opgesteld die door alle aangesloten instellingen wordt onderschreven. Deze is recent, in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de zedenpolitie en het OM herzien. Dit betekent dat:

  • Instellingen altijd melding doen bij de IGJ en bij een ernstig vermoeden ook bij de zedenpolitie;
  • Instellingen beschikken over speciaal opgeleide medewerkers om slachtoffers te begeleiden;
  • Als dader en slachtoffer beiden cliënt zijn worden zij direct uit elkaar, uit de woning of zo nodig van de locatie gehaald;
  • De familie van het slachtoffer wordt onmiddellijk geïnformeerd en betrokken bij de (na)zorg;
  • Voor het slachtoffer wordt nazorg en medische en psychische zorg gegarandeerd. Dat geldt ook voor de dader als deze een cliënt is met bijvoorbeeld verstandelijke beperkingen. Als de dader een medewerker is volgen vanzelfsprekend aangifte en arbeidsrechtelijke maatregelen.

Met Micha de Winter delen wij echter de grote zorg dat het probleem van seksueel misbruik onzichtbaar blijft omdat de betrokkenen zich moeilijk kunnen uitdrukken of niet weten hoe zij om hulp moeten vragen. Dat betekent dat wij elk advies van De Winter en andere experts dat ons helpt om de bescherming en de weerbaarheid van cliënten te verbeteren graag overnemen.

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: