Nieuws

Reactie VGN op uitspraken Hans de Boer (VNO-NCW) over Participatiewet

30 juni 2014

In zijn eerste interview als voorzitter van VNO-NCW heeft Hans de Boer gepleit voor het behoud van de sociale werkvoorziening. 'De sanering van de sociale werkplaatsen moet worden verzacht.' Volgens de Boer moet beschut werken mogelijk blijven. Niet voor iedereen, maar wel voor diegenen die dat nodig hebben.

Met de Participatiewet krijgen mensen met beperkingen meer kans op een betaalde baan. Bij voorkeur bij een gewoon bedrijf. Alleen dan kan volgens de VGN de Participatiewet een succes worden. Hiervoor is het wel belangrijk dat er voldoende beschutte werkplaatsen blijven om mensen met beperkingen te laten doorgroeien naar een betaalde baan. De nieuwe 30.000 beschutte werkplekken moeten daarop zo goed mogelijk worden benut. Dinsdag stemt de Eerste Kamer over de Participatiewet.

Ook stelt Hans de Boer dat hij zich nooit zou hebben laten 'chanteren' om afspraken te maken over het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten in het sociale akkoord. Volgens hem kan zoiets alleen lukken als de werkgelegenheid groeit. De Boer keert zich fel tegen dit quotum en vindt dat zijn voorganger Wientjes hierover slecht heeft onderhandeld. Toch zegt hij achter de handtekening van VNO-NCW te staan om 100.000 extra banen voor mensen met beperkingen te realiseren. De VGN zal VNO-NCW duidelijk blijven maken dat deze afspraak noodzakelijk is om de Participatiewet ook echt te laten lukken. Hans de Boer vindt het dan ook noodzakelijk om niet alleen te praten over projecten, maar deze daadwerkelijk op te pakken. Dat is de VGN van harte met hem eens.

 

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn