Nieuws

Rechtszitting CBb tarieven invoering zorgzwaartebekostiging

14 februari 2013

Vrijdag 15 februari om 10.00 uur is de rechtszitting bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in de beroepsprocedure die 65 aanbieders van gehandicaptencaptenzorg in 2010 hebben aangespannen tegen de NZa. In hoofdzaak gaat het in deze procedure om passende tarieven en de handelwijze van de NZa. Bij de invoering van de zorgzwaartebekostiging zijn sommige tarieven of toeslagen te laag vastgesteld en bijvoorbeeld aan de verkrijging van het tarief voor de ZZP VG 7 was de oneigenlijke voorwaarde van een SGLVG toelating verbonden.

Bij deze juridische procedure gaat het om:

  • vereiste toelating van SGLVG, voor bekostiging van ZZP VG 7; bekostiging ZZP VG 7 op ingangsdatum toelating; toelating eerst verkregen op 1-7 in plaats van 1-1-2009 en te laag tarief.
  • LVG-tarieven te laag vastgesteld;
  • LG-tarieven te laag vastgesteld;
  • kindmodule woonzorg (toeslag); opvoedkundige zorg niet meegenomen in de bekostiging;
  • systeemfour 'semimuraal'; heeft toelating BH; voor bekostiging van BH bij ZZP is vereist een toelating VB + BH;
  • logeerzorg; te laag;
  • tarief ZZP VG 5 te laag voor niet ambulante cliënten;
  • herallocatie;
  • Ademhalingsondersteuning (toeslag).

Inmiddels is door de bezwaar- en beroepsprocedure en inspanningen van de VGN al bereikt dat een aantal tarieven zijn gerepareerd. Dit is echter niet gebeurd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009. De voorwaarde van SGLVG toelating is inmiddels ook losgelaten. De handelwijze van de NZa speelt ook een rol in de procedure: kan de NZa discretionair bepalen wanneer iets onderhoud is? Het gaat hier weliswaar om een grote operatie, maar dan nog is de NZa als bestuursorgaan gehouden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder de motiveringsplicht. Lees hier meer over de voorgeschiedenis en meer informatie.

De betrokken leden worden door de VGN gefaciliteerd door vergoeding van de advocaatkosten (i.c. prof mr J. (Jaap) Sijmons van Nysing advocaten) en door ondersteuning vanuit het bureau van de VGN.  Betrokken leden - voorzover niet meer in hun bezit -  kunnen het beroepschrift en het verweerschrift opvragen bij onderstaande contactpersonen. 

Indien u hierover juridische vragen heeft, kunt u terecht bij mw mr. T. (Tineke) Donga-Freling tdonga@vgn.nl 030-27 39 624. Voor vragen over de bekostiging kunt u contact opnemen met de heer drs. H. (Hans) Cosijnse hcosijnse@vgn.nl 030-27 39 368.

 

 

 

 

Deze pagina is een onderdeel van: