Nieuws

Niet ingrijpen NZa in inkoopbeleid zorgkantoren is teleurstellend

30 september 2013

De VGN heeft op 19 juli de NZa gevraagd om op te treden tegen de zorgkantoren vanwege hun wurgende inkoopmacht. De zorgkantoren hanteren bij de inkoop van gehandicaptenzorg voor 2014 vaak onderling nogal verschillende inkoopcriteria, gekoppeld aan tariefskortingen. Het gaat veelal om een stapeling van landelijke kortingen en eigen kortingen van de zorgkantoren, met daarbij een stikken of slikken beleid. De NZa ziet geen reden voor ingrijpen (bijlage reactie NZa). De reactie van 18 september van de NZa vinden wij dan ook zeer teleurstellend.

De NZa vindt de toegenomen inkoopmacht op zich geen probleem, zolang de zorgkantoren hun zorgplicht niet schenden. De NZa vindt de scherpere en selectieve inkoop een goede ontwikkeling.

Volgens de VGN zijn echter de grenzen van het toelaatbare overschreden. Wij vinden het zorgelijk dat de NZa niet nu al anticiperend optreedt, maar zit te wachten, totdat cliënten daadwerkelijk geen zorg ontvangen. Bij alsmaar dalende tarieven door stapeling van kortingen, komen aanbieders naar onze mening terdege klem te zitten om nog (verantwoorde) zorg te kunnen leveren voor die 'afgedwongen' lage tarieven. Daarnaast staan aanbieders van gehandicaptenzorg onder grote (financiële) druk door de voorgenomen stelselwijzigingen, waarmee volgens ons meer rekening gehouden zou moeten worden.  

Specifieke klachten
Ten aanzien van onze specifieke klachten over onderdelen van het inkoopbeleid van de zorgkantoren van Menzis (geen inkoop voor plaatsen Verblijf met Behandeling voor ZZP's 3 en 4 VG of LG) en CZ (geen woonzorgtoeslag kinderen en jeugdigen), heeft de NZa voorlopig geoordeeld dat er geen sprake is van het schenden van de zorgplicht.

Voor een nadere beoordeling hebben wij, op verzoek van de NZa, de inkoopdocumenten en aanvullende informatie aangeleverd. Ten aanzien van Achmea geeft de NZa aan dat het beleid van Achmea voldoet aan de vereisten van transparantie, non discriminatie en objectiviteit. Hierbij gaat de NZa volgens ons voorbij aan het punt van het verstrekken van de juiste informatie aan aanbieders.

Wij houden u op de hoogte zodra wij de reactie van de NZa op de aanvullende informatie hebben ontvangen.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp kunt u hiervoor terecht bij mevrouw mr T. (Tineke) Donga-Freling, tdonga@vgn.nl of 030-27 39 624.

Deze pagina is een onderdeel van: