Nieuws

Recordopbrengst collecte voor gehandicapte kind

25 januari 2013

Collectanten van NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) hebben zichzelf opnieuw overtroffen: zij zamelden 773.000 euro in, ruim 10 procent meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt nu de laatste bussen zijn geteld. Bijna 10.000 vrijwilligers gingen in november 2012 langs de deuren om geld in te zamelen voor kinderen met een handicap. In het 11-jarig bestaan van de NSGK-collecte is de opbrengst nog elk jaar gegroeid.

NSGK is erg blij met het resultaat. Directeur Ingrid Tuinenburg: "Dat er zo’n groot bedrag is opgehaald is een geweldige verdienste. Niet alleen van de vrijwilligers die langs de deuren zijn gegaan maar ook van de mensen thuis, die ondanks de moeilijke tijden toch gul hebben gegeven voor kinderen met een handicap. Ik wil dan ook iedereen hartelijk bedanken voor dit prachtige resultaat!"

Gewoon kind zijn
Met de opbrengst van de collecte steunt NSGK kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. Dit jaar maakt de stichting bijvoorbeeld speeltuinen toegankelijk zodat kinderen met en zonder handicap daar samen kunnen spelen. Naast speeltuinen maakt NSGK jaarlijks ook honderden projecten mogelijk op het gebied van vakantie, cultuur, onderwijs, wonen, werk, beeldvorming – alles wat nodig is om met een beperking zo volwaardig mogelijk mee te doen in onze samenleving.

Vrijwilligers welkom
NSGK ontvangt geen subsidie en kan haar werk doen dankzij donateurs en vrijwilligers. In veel plaatsen heeft de stichting nog vrijwilligers nodig. Wie wil meehelpen met de collecte voor kinderen met een handicap kan zich aanmelden via www.nsgk.nl of telefoonnummer 020-67 91 200. NSGK is in het bezit van het CBF-keurmerk, dat staat voor een verantwoorde fondsenwerving en -besteding.